Sponsors

Blijkbaar gebruikt u adblock. Gelieve dit uit te schakelen op onze website, aangezien onze sponsors ervoor zorgen dat jullie minder moeten betalen voor activiteiten!
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster


Poster
Poster

Voorwaarden0. Algemene voorwaarden

Door onze website te bezoeken gaat u impliciet akkoord met voorwaarden toepasbaar op algemene bezoekers.
Door een account te activeren gaat u impliciet akkoord met alle hieronder gegeven voorwaarden.
U gaat ook impliciet akkoord met enige wijzigingen aan dit document, gemaakt door EM-Kring.

1. Website

EM-Kring, eigenaar van de website www.em-kring.be, verder aangeduid als den EM, de kring, wij,... en zijn leden kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de informatie op de website, noch voor de al dan niet goede weergave van onze website in uw browser.
Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor informatie die onze leden of andere partijen behalve EM-Kring op de website beschikbaar maken.
Wij kunnen niet garant staan voor de bereikbaarheid van de website.


2. Beeldmateriaal

EM-Kring heeft steeds het recht om beeldmateriaal te verwijderen.
Elke vorm van ongeoorloofde reclame zal worden weerhouden van de website.
Leden kunnen steeds een verzoek indienen om eventueel compromitterende foto's te laten verwijderen van de site via redactor@em-kring.be.


2.1 Gallery

Beeldmateriaal in de Galleries is eigendom van de uploader. EM-Kring kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuk op auteursrechten.
Indien u ons contacteert hierover zullen wij dit onderzoeken en indien wij vaststellen dat de uploader niet de originele eigenaar is van dit beeldmateriaal, zullen wij dit verwijderen.
Het is evenwel niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal in de eerste plaats te uploaden.

2.2 Sponsors

Beeldmateriaal van de sponsors is eigendom van onze sponsors en wordt louter voor sponsoring doeleinden gebruikt.
Sponsors hebben het recht om ons te contacteren om hun eigen beeldmateriaal te laten aanpassen en/of dit te laten verwijderen door EM-Kring en dit dooreen mail te sturen naar onze quaestor quaestor@em-kring.be of redactor: redactor@em-kring.be

2.3 Beeldmateriaal van EM-Kring

Beeldmateriaal dat eigendom is van EM-Kring mag voor geen enkele andere doeleinden gebruikt worden, behalve door EM-Kring zelf of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een praesidiumlid.


3. Cursusdienst

3.1 Bestellingen

EM-Kring behandelt bestellingen op vooraf bepaalde tijdstippen. EM-Kring is niet aansprakelijk voor het al dan niet voldoen aan deze tijdstippen.
Om een bestelling te plaatsen heeft u een account op onze website nodig.

3.2 Bestellingsstatus

Van zodra u een bestelling plaatst kan uw bestelling 3 statussen hebben:
1. Nog niet besteld: Uw bestelling is ontvangen, maar nog niet besteld bij het copycenter.
2. In behandeling: EM-Kring heeft uw bestelling doorgegeven aan zijn leverancier.
3. Klaar voor levering: U kan uw boeken op de afgesproken plaats en tijdstip komen afhalen.

3.3 Annulatie

Zolang een bestellingsstatus "Nog niet besteld" is (ref 3.2), kan u deze bestelling annuleren.
Van zodra uw bestelling in behandeling is, zal uw bestelling voltooid en betaald worden. Indien u een uitzondering wenst, kan u informeren of dit mogelijk is bij onze cursusdienst (zie contactpagina voor gegevens).

3.4 Levering en leveringstermijn

Van zodra een bestelling klaar voor levering is, zal EM-Kring u contacteren. Dit gebeurt bij voorkeur via email. Anders zullen wij u contacteren via andere contactinformatie op uw profiel.
EM-Kring en zijn Cursusdienst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet tijdig leveren van bestellingen.

3.5 Beschikbaarheid

Boeken die niet beschikbaar zijn in de lijst kan één of meerdere van volgende redenen hebben:
- De docent deelt deze cursussen zelf uit.
- Dit vak wordt niet gegeven in het huidige semester
- Wij hebben deze cursus zelf niet ontvangen van de docent.

4. EM-Rekening

4.1 Rekeningstand

U kan uw rekeningstand online bekijken op onze website. Hiervoor heeft u een account met EM-Rekening nodig. Indien u meer informatie wenst kan u onze Quaestor contacteren (zie contactpagina voor gegevens).
Het is mogelijk dat de gegevens op de website niet meteen aangepast worden na een storting en/of betaling. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

4.2 Stortingen

U kan de rekeninggegevens van EM-Kring bij onze Quaestor verkrijgen.
Het te storten bedrag wordt bepaald door EM-Kring en kan niet gewijzigd worden.

4.3 Betalingen

Of u al dan niet voor een activiteit of cursussen via uw persoonlijke EM-Rekening kan betalen wordt door EM-Kring bepaald. Niet-leden moeten steeds met contant geld betalen, behoudens andere regeling met de quaestor.

4.4 Bestelling
Wanneer een lid niet voldoet aan een van deze voorwaarden of zijn/haar rekeningstand te laag is is de kring gemachtigd voor dit lid geen cursussen te bestellen. Hierbij zal evenwel dit lid op de hoogte worden gesteld via e-mail opgegeven in de persoonlijke profielsectie van de website.

5. Accounts

5.1 Beschikbaarheid

Accounts op onze website zijn alleen beschikbaar voor EM-Kring leden/oud-leden en ere-leden.
Indien docenten van het De Nayer Instituut wensen, kunnen zij een account aanvragen bij het Praesidium.

EM-Kring behoud het recht om uw account te verwijderen wegens misbruik of andere geldige redenen.

5.2 Persoonlijke gegevens

U kan kiezen welke gegevens u weergeeft aan welke ledengroepen.
Het Praesidium heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken en te gebruiken om u te contacteren.
EM-Kring respecteert evenwel uw privacy en zal daarom nooit zelf uw persoonlijke gegevens aan derden geven.

5.3 Login

U kan inloggen met elk van de opgegeven email adressen in uw profiel.
Indien wij u via email contacteren, zullen wij steeds het eerste email adres in de lijst kiezen. Indien dit niet lukt, zullen wij het tweede proberen. U bent dus verplicht beide velden in te vullen.
Wanneer u uw account activeert moet u uw wachtwoord aanpassen naar een wachtwoord naar keuze.


6. Sponsors

Sponsoring voorwaarden worden besproken met de betrokken partijen en worden niet publiek weergegeven. Sponsors kunnen EM-Kring steeds contacteren via de gegevens op onze contactpagina indien er vragen en/of opmerkingen zijn.

De EM-kring is steeds geïnteresseerd in potentiële sponsors. Bedrijven die hiervoor interesse hebben kunnen steeds de quaestor bereiken op quaestor@em-kring.be


7. Eindnoot

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, gelieve ons te contacteren via de gegevens op de contactpagina.

Dit document is opgemaakt op 25 juli 2010.
Laatste wijziging: 17 oktober 2011